ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﺍﯾﺎ:

:: ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﺍﯾﺎ:
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﺍﯾﺎ:

1 - ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺪﺭ ﻋﺰﺕ ﺍﺳﺖ.
2 - ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ.
3 - ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﭘﺮﺳﯽ ﺍﺳﺖ.
4 - ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ.
5 - ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺸﻖ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﺳﺖ.
6 - ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻃﻔﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺍﺳﺖ.
7 - ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﻭﻓﺎ ﺍﺳﺖ.
8 - ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﺳﺖ.
9 - ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﻤﺪﺭﺩﯼ ﺍﺳﺖ.
10 - ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻩ ﺩﻋﺎ ﺍﺳﺖ.
11 - ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺧﺮﺕ ﻧﯿﮑﯽ ﺍﺳﺖ

https://telegram.me/zirab_abbasi

منبع : ایستگاه فرهنگﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﺍﯾﺎ:
برچسب ها : ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ,ﺑﺮﺍﯼ ,ﻫﺪﯾﻪ ,ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ,ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ,ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﺍﯾﺎ

فرق آرامش و آسایش چیست؟

:: فرق آرامش و آسایش چیست؟
آسایش یک امر بیرونی و آرامش یک پدیده ای درونیه

مردم ممکنه خیلی تو آسایش باشند اما معدود افرادی هستن که در آرامش زندگی میکنن

آسایش
یعنی راحتی در زندگی که با امکانات و ثروت خوب و زیاد به دست میاد هرچی دلشون بخواد میخرن هر کجا خواستن میرن و ...

آرامش
رو کسانی دارن که از درون سالم و سلامتند شاید بی چیز باشن اما دلشون خوشه به اونچه دارن راضین چه خوب میشد که ما در عین آسایش، آرامشم همرامون بود!

آرامش+آسایش=خوشبختی

https://telegram.me/zirab_abbasi

منبع : ایستگاه فرهنگفرق آرامش و آسایش چیست؟
برچسب ها : آرامش ,آسایش

تبریک سال 1395

:: تبریک سال 1395

فرارسيدن بهار طبيعت را كه با جوشش چشمه ها از كوهساران و رويش جوانه ها از شاخساران تولدي ديگر را نويد مي دهد به همه ی دوستان عزیز تبريك و تهنيت عرض نموده ؛  آرزو دارد در اين بهار دل انگيز ،  چشمه هاي نُـور و ايمان در وجود همه جـاري و رويش جوانه هاي پاكي و صداقت با شكُفتن شكوفه هاي اميد و نشاط در سراسر ايران اسلامي همراه گردد . 

ما را در لحظه ی تحویل سال ۱۳۹5 دعا فرمایید.

https://telegram.me/zirab_abbasi

منبع : ایستگاه فرهنگتبریک سال 1395
برچسب ها : رويش جوانه

نگرش سازنده

:: نگرش سازنده
نگرش بر دو نوع است:
- سازنده
- غیرسازنده
برای داشتن نگرش سازنده کافیست نگرش غیر سازنده و ویژگی های آن را بشناسیم. با کنار گذاشتن این رفتار می توان به نگرش های سازنده در خود رسید:
ویژگی های نگرش غیر سازنده:
1- اشتباه را نمی پذیرد.
2- نمی بخشد!
3-مسئولیت پذیر نیست.
4-حسود است.
5-خودخواه است.
6- خرده گیر و عیب جو است.
7- نیاز به تعریف و تمجید دارد.
8- از نقاط ضعف افراد سوء استفاده می کند.
9- مخالف کسب علم و دانش است.


https://telegram.me/zirab_abbasi

منبع : ایستگاه فرهنگنگرش سازنده
برچسب ها : سازنده ,نگرش ,نگرش سازنده

این داستان بسیار تامل برانگیز است

:: این داستان بسیار تامل برانگیز است

این داستان بسیار تامل برانگیز است
حکایت می کنند که روزی مردی ثروتمند سبدی بزرگ را پر از گردو کرد، آن را پشت اسب گذاشت و وارد بازار دهکده شد، سپس سبد را روی زمین گذاشت و به مردم گفت این سبد گردو را هدیه میدهم به مردم این دهکده، فقط در صف بایستید و هر کدام یک گردو بردارید. به اندازه تعداد اهالی، گردو در این سبد است و به همه می رسد."
مرد ثروتمند این را گفت و رفت. مردم دهکده پشت سر هم صف ایستادند و یکی یکی از داخل سبد گردو برداشتند. پسر بچه باهوشی هم در صف ایستاد. اما وقتی نوبتش رسید در کنار سبد ایستاد و نوبتش را به نفر بعدی داد. به این ترتیب هر کسی یک گردو برمی داشت و پی کار خود می رفت. مردی که خیلی احساس زرنگی می کرد با خود گفت: "نوبت من که رسید دو تا گردو برمی دارم و فرار می کنم. در نتیجه به این پسر باهوش چیزی نمی رسد."
او چنین کرد و دو گردو برداشت و در لابه لای جمعیت گم شد. سرانجام وقتی همه گردوهایشان را گرفتند و رفتند، پسرک با لبخند سبد را از روی زمین برداشت و بر دوش خود گذاشت و گفت: "من از همان اول گردو نمی خواستم این سبد ارزشی بسیار بیشتر از همه گردوها دارد." این را گفت و با خوشحالی راهی منزل خود شد.

خیلی ها دلشان به گردو بازی خوش است و از این غافلند که آنچه گرانبهاست و ارزش بسیار بیشتری دارد سبدی است که این گردوها در آن جمع شده اند. خیلی ها قدر خانواده و همسر و فرزند خود را نمی دانند و دایم با آنها کلنجار می روند و از این نکته طلایی غافلند که این سبدی که این افراد را گرد هم و به اسم خانواده جمع کرده ارزشی به مراتب بیشتر از لجاجت ها و جدل های افراد خانواده دارد. خیلی ها وقتی در شرکت یا مؤسسه ای کار می کنند سعی دارند تک خوری کنند و در حق بقیه نفرات مجموعه ظلم روا دارند و فقط سهم بیشتری به دست آورند. آنها از این نکته ظریف غافلند که تیمی که در قالب شرکت، آنها را گرد هم جمع کرده مانند سبدی است که گردوها را در خود نگه می دارد و حفظ این سبد و تیم به مراتب بیشتر از چند گردوی اضافه است.

https://telegram.me/zirab_abbasi

منبع : ایستگاه فرهنگاین داستان بسیار تامل برانگیز است
برچسب ها : گردو ,خیلی ,سبدی ,خانواده ,غافلند ,مردم ,مراتب بیشتر ,گردو برمی ,تامل برانگیز ,بسیار تامل ,داستان بسیار